Bestuur

Het bestuur bestaat uit vijf leden:

Voorzitter: Hil Bakker

Secretaris: Ellen Bouma

Penningmeester: Joanne Wolfert

Algemeen lid: Colin Winder

Algemeen lid: vacature

De Algemene ledenvergadering wordt jaarlijks in februari gehouden. Op de ALV worden de leden geïnformeerd over de voortgang op het complex. Het jaarverslag inclusief begroting wordt besproken. Bovendien kunnen de leden op dit moment meebeslissen over bepaalde voorstellen.