Lidmaatschap

Lid worden?

We hebben momenteel een wachtlijst van ongeveer 29 personen bij het totale verhuur van 67 kavels. Het verloop is 4 tot 5 tuinen per jaar, dus het kan enkele jaren duren voordat er een tuin vrijkomt.

U kunt zich inschrijven via het Contactformulier op deze website. U ontvangt z.s.m. bericht over uw plaats op de wachtlijst. Zodra u in aanmerking komt voor een tuin ontvangt u hierover bericht van onze penningmeester. Nieuwe tuinen worden doorgaans aan het einde van een kalenderjaar toegewezen.
Plaatsing op de wachtlijst kost eenmalig € 5,-.

ATV-De-Zes-Wielen-aanvraagformulier

Kosten:

De pachtprijs per jaar is € 0,38 per m² (peildatum: 2021). Daarnaast betaalt u jaarlijks een contributie van €27,50. Een sub-lid betaald €13,75. Er is een eenmalig borg voor de tuin €100,- en de sleutel €20,-. Het borggeld wordt terugbetaald wanneer bij beëindiging van het lidmaatschap de tuin tot tevredenheid van het bestuur schoon wordt opgeleverd.

Diensten:

Huur aanhangwagen:         € 5.00 voor 3 uur (ochtend of middag)
€ 10.00 voor een hele dag

Niet-leden betalen € 5.00 per tijdseenheid extra.

Indien u gebruik wilt maken van bovenstaande diensten kunt u contact opnemen met dhr. Hil Bakker.