Privacyverklaring

ATV de Zeswielen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.atvdezeswielen.nl
info@atvdezeswielen

Persoonsgegevens die wij verwerken

ATV de Zeswielen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u lid bent van onze vereniging en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ATV de Zeswielen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is
– Om post (denk aan de brochure van o.a. Garant) bij u af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ATV de Zeswielen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Persoonsgegevens > Bewaartermijn > zolang u als lid ingeschreven staat bij onze vereniging is deze digitaal opgeslagen op de pc van de secretaris en de pc van de penningmeester.

Delen van persoonsgegevens met derden

ATV de Zeswielen deelt uw persoonsgegevens met de Federatie van Amateurtuindersverenigingen Alkmaar e.o. om te voldoen aan de verplichting om de ledenlijst te laten controleren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ATV de Zeswielen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ATV de Zeswielen. ATV de Zeswielen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ATV de Zeswielen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@atvdezeswielen.nl